1. Home
 2. Aan de slag
 3. Privé: Quickstart vanaf een uitnodiging

Privé: Quickstart vanaf een uitnodiging

Dit artikel leidt u door de eerste stappen wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het Calculus Portal.

Merk op dat er verschillende soorten gebruikers zijn, met verschillende gebruikersrechten. Sommige van de functionaliteiten die in dit artikel worden uitgelegd, zijn mogelijk niet beschikbaar voor u, als u de vereiste gebruikersrechten mist.

Deze snelstartgids zal de volgende stappen bevatten:

 1. Hoe een ‘company’ (bedrijf) oprichten?
 2. Hoe maak ik een nieuw project aan?

Aan het einde van deze quickstart, zult u een basis set-up van uw portaal bereikt hebben.

Hoe richt ik een bedrijf op?

1. Bewerk bedrijfsinformatie

Aangezien u bent uitgenodigd voor het portaal, maakt u al deel uit van een bestaande onderneming. U kunt de informatie over het bedrijf wijzigen door naar de Companies pagina te gaan.

 1. Gebruik het zijbalkmenu aan de linkerkant om te navigeren naar de Companies pagina.
 2. Selecteer het bedrijf waarvan u de informatie wilt bekijken of bewerken.  
 3. Wijzig naam en adres en druk op opslaan.

2 Nodig gebruikers uit voor het bedrijf

Let op! Als u een gebruiker uitnodigt om lid te worden van uw bedrijf, krijgt de gebruiker automatisch het recht om alle projecten van uw bedrijf te bekijken. Als u een gebruiker wilt uitnodigen om alleen rechten te hebben op een specifiek project, raden wij u aan hem uit te nodigen via de Projects pagina.   

 1. Zorg ervoor dat u nog steeds op de companies pagina bent.
 2. Selecteer het bedrijf waarvoor u een gebruiker wilt uitnodigen.
 3. Kies welke rechten u wilt geven aan de uitgenodigde gebruiker.

Let op! U moet minstens één vakje aanvinken, maar u kunt natuurlijk meerdere rechten selecteren en u kunt ook alle rechten aan een gebruiker toekennen door alle vakjes aan te vinken.    

3 De bedrijfsrechten van de gebruiker beheren

 1. Zorg ervoor dat u nog steeds op de companies pagina bent.
 2. In de Users-sectie kunt u de naam intypen van de gebruiker die u zoekt.
  Of scroll door de lijst en gebruik de navigatiepijlen om een specifieke gebruiker te vinden.
 3. U kunt een gebruiker volledig uit uw bedrijf verwijderen door de ‘included’-schakelaar uit te schakelen.
 4. In de rechterkolom kunt u bepaalde bedrijfsrechten toevoegen of verwijderen.
  Ofwel ‘alles toevoegen’ om de gebruiker alle bedrijfsrechten te geven, ofwel specifieke rechten toevoegen door ze te selecteren.

4 Gateway toevoegen aan uw bedrijf

 1. Navigeer naar de gateway pagina. Hier vindt u een overzicht van al uw actieve gateways.
 2. Aan de rechterkant van het scherm heeft u de mogelijkheid om een nieuwe gateway bij uw bedrijf te registreren.
  • Serienummer: Zoek het serienummer van de gateway op de grijze sticker op uw gateway. Dit is het nummer dat begint met een “A”.
  • Pincode: Zoek de pincode van de gateway op de grijze sticker op uw gateway. Dit is het nummer bestaande uit 4 cijfers.
  • Name: kies een logische naam om aan uw gateway te geven. U kan nog steeds de naam achteraf bewerken.
 3. Druk op Register en uw nieuwe gateway wordt toegevoegd aan de lijst van uw bestaande gateways.

5 Bestaande gateway bewerken

Zodra u één of meerdere gateways bij uw bedrijf hebt geregistreerd, moet u ze toegankelijk maken voor gebruik in uw projecten.

 1. Gebruik het menu aan de linkerkant om te navigeren naar de companies Pagina.
 2. In de gateways-sectie kunt u handmatig (een deel van) de naam intypen van de gateway die u zoekt of u kunt zoeken op serienummer.
  U kunt ook door de lijst scrollen en de navigatiepijlen gebruiken om een specifieke gateway te vinden.
 3. U kunt de naam van een gateway wijzigen door op de huidige naam te klikken en deze te bewerken. Het serienummer kan niet worden gewijzigd.
 4. U kan gateways die u beschikbaar wilt maken aan/uitschakelen voor de bedrijfsgebruikers door de ‘included’-button (knop) aan of uit te vinken.

Let op! Het veranderen van de naam van een gateway op de ‘edit company’-pagina, verandert de naam van deze gateway voor elk vorig en toekomstig project onder dit bedrijf! Als u wilt dat een gateway alleen voor een specifiek project een andere naam heeft, kunt u die naam bewerken op de projects pagina.                             

6 Dashboard toevoegen aan bedrijf

 1. Zorg ervoor dat u nog steeds op de companies page bent
 2. In de dashboard-sectie kunt u handmatig (een deel van) de naam intypen van het dashboard waarnaar u op zoek bent.
  Of scroll door de lijst en gebruik de navigatiepijlen om een specifiek dashboard te vinden.
 3. U kunt de naam van een dashboard wijzigen door op de huidige naam te klikken en deze te bewerken.
 4. U kunt het dashboard dat u (on)beschikbaar wilt maken voor de bedrijfsgebruikers (de)activeren door de ‘included’-schakelaar om te schakelen.

  Let op! Als u de naam van een dashboard onder bedrijf wijzigt, wijzigt u de naam van het dashboard in elk vorig of toekomstig project

Hoe zet ik een nieuw project op?

1 Een nieuw project aanmaken

U kunt een project maken om gegevens te verzamelen en weer te geven die een verband met elkaar hebben. U kunt een project beschouwen als een tijdelijke, of permanente voorziening waaraan u meerdere dashboards wilt toevoegen.

For example
Permanent: U maakt een project aan met de naam “Generators” waarin u aan elke specifieke generator een dashboard toewijst. Al je generator-dashboards zullen in dit project gegroepeerd worden.
Temporary: als u een tijdelijk project of evenement heeft, kunt u een project maken voor dit evenement. In het project kunt u een dashboard “generatoren” maken.

U kan op 2 manieren een nieuw project aanmaken:

A. Maak een nieuw project aan via het Action Menu

 1. Selecteer op de homepage het action menu in de rechterbovenhoek
 2. In het action menu, selecteer Add Project
 3. Volg de stappen in C. Add project information

B. Creër een nieuw project via de Projects pagina

 1. Gebruik het menu aan de linkerzijde om naar de Projects pagina te gaan
 2. Klik op het plusteken om een nieuw project toe te voegen.
 3. Volg de stappen in C. Add project information

C. Projectinformatie toevoegen

 1. Kies een passende naam voor uw project en kies het kaarttype waarop u toekomstige locaties wilt projecteren.
 2. Hier kunt u kiezen of uw project een permanent of een tijdelijk project is. Indien u een tijdelijk project of evenement beheert binnen een bepaalde tijdspanne (dit kan gaan van uren tot jaren), raden wij u aan het vakje Use date range aan te vinken.
  Zo hebt u altijd zicht op de periode waarin uw gegevens werden verzameld. In real-time terwijl de gegevens binnenkomen, maar ook als het project voorbij is. Als u het vakje niet aanvinkt, krijgt u automatisch de gegevens van de laatste 24 uur te zien.
  Voor een permanent project, laat het vakje uitgevinkt.
 3. Als u wilt dat uw datum range selectie wordt onthouden in alle dashboards kunt u deze optie selecteren.
 4. Create as demo project. Als u deze optie selecteert zal uw project worden voorzien van een set demospullen, zoals een paar demoprojecten, waarschuwingen, diagrammen en werkitems.
 5. Geef het main address van uw project of bedrijf in.
  Als de plaats bekend is op Google Maps, kunt u ook de naam van de plaats of het gebouw intypen.
 6. Selecteer het gewenste zoompercentage onder de kaart.
 7. Deze kaart wordt nu getoond op de homepage van uw project waar u verschillende markers aan kunt toevoegen. Leer meer over markers in dit artikel.
 8. Druk op save

2 Dashboardsjabloon toevoegen

Een dashboard is een visualisatie van gegevens die afkomstig zijn van één of meer gateways en van de apparaten die op die gateways zijn aangesloten. Een dashboard is in feite een verzameling widgets, zoals bijvoorbeeld een grafiek.

In deze stap leert u hoe u een dashboard maakt van een sjabloon.

Let op! U kunt alleen een dashboardsjabloon aan een project toevoegen als u al één of meerdere dashboards in uw bedrijf heeft.

Er zijn twee manieren om een dashboardsjabloon aan een project toe te voegen:

A. Voeg meerdere dashboardsjablonen toe via de projects pagina

 1. Gebruik het menu aan de linkerzijde om naar de Projects pagina te gaan.
 2. Selecteer het project waaraan u een dashboardsjabloon (template) wilt toevoegen.
 3. In de dashboard-sectie kunt u (een deel van) de naam intypen van het dashboard waarnaar u op zoek bent. Of scroll door de lijst en gebruik de navigatiepijlen om een specifiek dashboard te vinden.
 4. U kunt de naam van een dashboard wijzigen door op de huidige naam te klikken en deze te bewerken.
 5. U kunt het dashboard dat u (on)beschikbaar wilt maken voor de projectgebruikers (de)activeren door de ‘included’-schakelaar om te schakelen.

Let op! Door de naam van een dashboard te wijzigen op de edit project pagina, zal de naamswijziging alleen van kracht zijn binnen dit specifieke project. De naam van het dashboard zal dezelfde blijven voor toekomstig gebruik in andere projecten.

B. Voeg één dashboardsjabloon per keer toe

 1. Gebruik het menu aan de linkerzijde om naar de dashboards pagina te gaan.
 2. Klik op het plus teken dat verschijnt wanneer je over het Dashboards icoon zweeft
 3. Selecteer ‘Create a new Dashboard
 4. Kies een passende naam voor uw dashboard.
 5. Voeg een beschrijving toe aan uw dashboard (optioneel).
  De dashboard beschrijving zal verschijnen zoals in de volgende Header:
 6. Selecteer ‘Duplicate Dashboard’
 7. Kies een template dashboard uit het drop down menu. Selecteer een template dashboard dan wordt het nieuwe dashboard gemaakt op basis van de template. Alle widgets en lay-out zullen worden gekopieerd van de template naar je nieuwe dashboard.
 8. Druk op save

3 Maak een nieuw dashboard

Volg de stappen in onze gids over dit onderwerp om een nieuw dashboard vanaf nul te maken.

4 Gateways toevoegen aan Project

 1. Gebruik het menu aan de linkerkant om te navigeren naar de projects pagina.
 2. Selecteer het project waaraan u een gateway wilt toevoegen.
 3. In de gateways-sectie kunt u (een deel van) de naam intypen van de gateway die u zoekt of u kunt zoeken op serienummer. U kunt ook door de lijst scrollen en de navigatiepijlen gebruiken om een specifieke gateway te vinden.
 4. U kunt de naam van een gateway wijzigen door op de huidige naam te klikken en deze te bewerken. U kunt een serienummer niet bewerken.
 5. U kunt de gateways die u beschikbaar wilt maken voor de projectgebruikers (de)activeren door de ‘included’-schakelaar om te schakelen.

Let op! Het veranderen van de naam van een gateway op de ‘wijzig project’-pagina verandert alleen de naam voor dit specifieke project. Voor de andere projecten zal de gateway zijn voormalige naam behouden.

5 Gebruiker toevoegen aan een project

Alle gebruikers van uw bedrijf hebben automatisch kijkrechten op een nieuw project. Maar u kunt hun kijkrechten uitschakelen in de Users-sectie van de projects-pagina als dat nodig zou zijn. U kunt een gebruiker ook alleen voor een specifiek project uitnodigen, en hij zal niet automatisch rechten krijgen op uw andere projecten.  

 1. Zorg ervoor dat u nog steeds op de projects pagina bent
 2. Ga naar de “Invite user to project” sectie.
 3. Vul het e-mailadres van de gebruiker in.
 4. Kies welke rechten u aan de gebruiker wilt geven. Voor een gedetailleerde uitleg van project gebruikersrechten klik hier.
 5. U moet minstens één vakje aanvinken, maar u kunt natuurlijk meerdere rechten selecteren en u kunt ook alle rechten aan een gebruiker toekennen door alle vakjes aan te vinken.

6 Edit users’ Project Rights

 1. Zorg ervoor dat u nog steeds op de projects pagina bent
 2. Onderaan de pagina vindt u de sectie users.
 3. In de users sectie kunt u (een deel van) de naam intypen van de gebruiker die u zoekt. U kunt ook door de lijst bladeren en de navigatiepijlen gebruiken om een specifieke gebruiker te vinden.
 4. In de linkerkolom ziet u de naam van de gebruiker. In de rechterkolom kunt u rechten toevoegen of verwijderen. Iedere gebruiker die aan dit project wordt toegewezen zal standaard het recht hebben op “ViewProject”. Als u dit recht uitschakelt, heeft de gebruiker geen toegang meer tot dit project.
 5. Klik op de rechterkolom om de rechten van een gebruiker aan dit project toe te voegen. U kunt ofwel “alles toevoegen” of specifieke rechten aan individuele gebruikers geven.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Ondersteuning nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen nood we zijn er om te helpen!
Vraag om Hulp