1. Home
  2. Inzicht in geaggregeerde functies

Inzicht in geaggregeerde functies

Wat is een geaggregeerde functie?

Een Aggregaatfunctie is een berekening die wordt uitgevoerd op meerdere waarden in een bepaald tijdsinterval, waarbij één enkele waarde wordt teruggegeven.

Waarom is dat belangrijk? Omdat waarden worden gecomprimeerd wanneer ze in een Widget worden getoond. Het weergeven van elke afzonderlijke waarde zou een zeer onduidelijk en complex beeld opleveren waaruit moeilijk conclusies kunnen worden getrokken. Er is meestal meer belangstelling om hele cijfers te kennen en niet noodzakelijkerwijs de afzonderlijke details. Wanneer u inzoomt op de Widget-tijdlijn, ziet u meer individuele gegevenspunten (waarden).

Er zijn 8 manieren om uw gegevens in een Widget te comprimeren:

COUNTCOUNT toont het aantal verzonden waarden in het tijdsinterval. Het werkt zowel op numerieke waarden als op stringwaarden (=tekst).
AVGAVG toont de gemiddelde waarde in het tijdsinterval. Het wordt meestal gebruikt om een breed beeld te krijgen van een situatie, of wanneer kennis van gemiddelden belangrijk is.
MAXMAX toont de grootste waarde die het in het tijdsinterval heeft ontvangen. Nuttig bij het bewaken van iets met een bovengrens bijvoorbeeld.
MINMIN toont de kleinste waarde in het tijdsinterval. Nuttig bij het bewaken van iets met een ondergrens bijvoorbeeld.
FIRSTFIRST toont de eerste waarde die het in het tijdsinterval heeft ontvangen.
LASTLAST toont u de laatst ontvangen waarde in het tijdsinterval.
DIFFDIFF berekent het verschil tussen de eerste en de laatste waarde in het tijdsinterval. Deze functie is nuttig wanneer uw sensor totalen telt, en u de stijging of daling van uw waarden wilt weten. *
SUMSUM berekent de som van alle in het tijdsinterval ontvangen waarden. Deze functie is handig wanneer uw sensor bijvoorbeeld een teller is, en u totalen wilt weten.*

Bijvoorbeeld: Stel dat uw sensor het waterverbruik in liters telt.

Binnen één tijdsinterval zendt hij de volgende waarden uit:  

 1    1    2    0    1    0    2    3

Afhankelijk van de Aggregatie die u koos, zal uw Widget de volgende waarde tonen:

COUNT= 8
AVG= 1.25
MAX= 3
MIN= 0
FIRST= 1
LAST= 3
DIFF= 2
SUM= 10

Let op! Om te weten wanneer u SUM of DIFF moet gebruiken, is het belangrijk dat u weet hoe uw sensor de waarde meet.

Example
Als u de volgende waarden krijgt: 1 1 0 2 moet u SUM gebruiken om het totaal van de gemeten waarden te krijgen.
Als de sensor stuurt: 1 3 4 5 betekent dit dat uw sensor de sensorwaarden zelf al optelt, en u kunt het zo laten, of DIFF (=4) gebruiken om te weten hoeveel uw waarden zijn gestegen.
Example
Dit is een grafiek met gegevens van één sensor, en dus exact hetzelfde meetpad, maar met drie verschillende aggregaties.
  • De rode lijn toont de maximaal gemeten temperatuur (#MAX).
  • De gele lijn toont de gemiddelde (#AVG) waarde
  • De gele lijn toont de gemeten minimumtemperatuur (#MIN).

Hoe aggregatiefuncties gebruiken in uw Widgets

Bij het instellen van uw Widget kunt u een maximum kiezen voor de datapunten die worden getoond:

Datapunten zijn de waarden die de sensor naar het portaal stuurt. Na verloop van tijd worden deze waarden gecomprimeerd voor een duidelijk overzicht. De compressie van de datapunten wordt geregeld door de instelling ‘Max Datapunten‘. Hoe hoger het maximum dat u instelt, hoe meer punten op uw Widget worden getoond en hoe minder ze worden gecomprimeerd.

Bijvoorbeeld:

  • Een kolomgrafiek met max. datapunten ingesteld op 100:
  • Dezelfde grafiek met max. datapunten ingesteld op 20:

Bij het comprimeren van meerdere sensorwaarden wordt de waarde die in de Widget wordt getoond, bepaald door de Aggregaatfunctie.

Als u geen Aggregatie selecteert, wordt deze standaard ingesteld op AVG.

Was dit artikel nuttig?

Ondersteuning nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen nood we zijn er om te helpen!
Vraag om Hulp