Eastron SDM72D Series

Automatisch scrollen uitzetten.

Default gaat de meter iedere 5 minuten een ander display tonen. Maar dit kan je afzetten.

  1. Ga naar het display waar de totale kWh meterstand staat afgebeeld.
  2. Open de settings.
  3. Scrol tot de setting ‘Automatical scroll display’. Druk hier enkele seconden op de enter knop tot u het cijfer ziet pinken. Stel hier ’00’ in. Druk opnieuw enkele seconden op de enter knop tot u ‘GOOD’ ziet.

Hoe een ander wachtwoord instellen.

  1. Open de settings.
  2. Navigeer tot u volgend scherm ziet. Dit zal default ‘PAS1000’ zijn, of indien het wachtwoord al eens veranderd is staat dit hier gevisualiseerd als ‘PASXXXX’ waarvan X = wachtwoord.
    Vul hier een wachtwoord in, eventueel in samenspraak met Calculus.
  3. Sla uw wijzigingen op door enkele seconden op de Enter knop te drukken.

Hoe naar settings navigeren.

Er zijn 2 knoppen beschikbaar op de Eastron meter. Een Scroll button en een enter button.

Hou de enter knop ingedrukt tot u volgend scherm ziet en vul het default wachtwoord 1000 in.

Om de settings te verlaten druk je enkele seconden op de Scroll knop.

Vragen of opmerkingen

Indien bepaalde informatie in deze handleiding ontbreekt, onvolledig of onjuist is, aarzel niet om ons te contacteren met behulp van dit artikel. We staan u graag bij met verdere uitleg!

Updated on 11 april 2022

Article Attachments

Was this article helpful?

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support