1. Home
  2. Portal
  3. Reporting
  4. De reports pagina begrijpen

De reports pagina begrijpen

Wat is de reports pagina?

De reports pagina bestaat uit drie delen. Klik bovenaan op de tabbladen om het juiste deel weer te geven. Aan de linkerkant kan je alle work item reports voor je project terug vinden. Rapporten van alle assets vindt je onder het tabblad Downloads. Wil je graag specifieke rapporten inplannen, dan kan je een nieuwe planning instellen onder Schedules.

Vereisten

Rapporten downloaden

In deze sectie vindt u een lijst van alle assets voor dit project.

  • U kunt het tijdsverloop voor de gegevens kiezen door de datums bovenaan de tabel in te stellen.
  • U kunt een CSV-bestand van een sensor downloaden door achteraan op de 3 puntjes te klikken, dan verschijnt er een knop met de tekst “get CSV” gevolgd door de asset naam. Wanneer u hier op klikt zult u een CSV-bestand ontvangen in de mailbox van het mailadres gekoppeld aan uw account.

Rapporten downloaden van een widget

Data van sensoren kunnen ook gedownload worden op het dashboard via chart widgets, meer info daarover kunt u hier lezen.

Bij het downloaden van rapporten met een tijdspanne van meer dan 1 maand, zullen sommige datapunten worden samengevoegd.

Let op! Het downloaden van onbewerkte data zal resulteren in een zeer groot bestand. Dit bestand zal vanwege die reden gemaild worden naar het e-mailadres dat is gelinkt aan uw account.

Report schedules

Dit gedeelte bevat een lijst van report schedules die voor het geselecteerde project zijn ingesteld.

  • Voor meer informatie over het aanmaken en activeren van report schedules, zie dit artikel.
  • Voor meer informatie over het bewerken van report schedules, zie dit artikel.

Vragen of opmerkingen

Indien bepaalde informatie in deze handleiding ontbreekt, onvolledig of onjuist is, aarzel niet om ons te contacteren met behulp van dit artikel. We staan u graag bij met verdere uitleg!

Updated on 14 december 2021

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support