1. Home
  2. Dashboards
  3. Widgets
  4. Aggregaatfuncties begrijpen

Aggregaatfuncties begrijpen

Wat is een aggregaatfunctie?

Een aggregaatfunctie is een berekening die wordt uitgevoerd op meerdere waarden in een bepaald tijdsinterval, waarbij een enkele waarde wordt teruggegeven.

Waarom is het belangrijk? Omdat de waarden gecomprimeerd worden wanneer ze in een widget getoond worden. Elke afzonderlijke waarde weergeven zou een zeer onduidelijk en complex beeld opleveren waaruit moeilijk conclusies kunnen worden getrokken. Er is gewoonlijk meer belangstelling voor het kennen van hele cijfers en niet noodzakelijkerwijs voor de afzonderlijke details. Wanneer u inzoomt op de Widget tijdlijn, ziet u meer individuele datapunten (waarden).

Er zijn 8 manieren om uw gegevens te comprimeren in een widget:

COUNTCOUNT toont het aantal waarden dat in het tijdsinterval is verzonden. Het werkt zowel op numerieke waarden als op tekst.
AVGAVG toont u de gemiddelde waarde in het tijdsinterval. Het wordt meestal gebruikt om een breed beeld van een situatie te krijgen, of wanneer het belangrijk is om gemiddelden te kennen.
MAXMAX toont de grootste waarde die het in het tijdsinterval heeft ontvangen. Dit is handig als u bijvoorbeeld de bovengrens in de gaten wilt houden.
MINMIN toont de laagste waarde in het tijdsinterval. Dit is handig als u bijvoorbeeld de bovengrens in de gaten wilt houden.
FIRSTFIRST toont de eerste waarde die in het tijdsinterval is ontvangen.
LASTLAST toont u de laatste waarde die het in het tijdsinterval is ontvangen.
DIFFDIFF berekent het verschil tussen de eerste en de laatste waarde in het tijdsinterval. Deze functie is nuttig wanneer uw sensor totalen telt, en u de stijging of daling van uw waarden wilt weten.
SUMSUM berekent de som van alle waarden die in het tijdsinterval zijn ontvangen deze functie is handig wanneer uw sensor bijvoorbeeld een teller is, en u totalen wilt weten.

Voorbeeld: Laten we zeggen dat je sensor waterverbruik in liters telt.

Binnen een tijdsinterval zendt het de volgende waarden uit:

1 1 2 0 1 0 2 3

Afhankelijk van de Aggregatie die u koos, zal uw Widget de volgende waarde tonen:

COUNT= 8
AVG= 1.25
MAX= 3
MIN= 0
FIRST= 1
LAST= 3
DIFF= 2
SUM= 10

Let op! Om te weten wanneer u SUM of DIFF moet gebruiken, is het belangrijk dat u de manier kent waarop uw sensor de waarde meet.

Voorbeeld
Als u de volgende waarden krijgt: 1 1 0 2 moet u SUM gebruiken om het totaal van de gemeten waarden te krijgen
Als de sensor uitslaat: 1 3 4 5 betekent dit dat uw sensor de sensorwaarden zelf al aan het optellen is, en u kunt het zo laten, of DIFF (=4) gebruiken om te weten hoeveel uw waarden zijn gestegen.
Voorbeeld
Dit is een grafiek met gegevens van één enkele sensor, en dus precies hetzelfde meetpad, maar met drie verschillende aggregaties.
  • De rode lijn toont de maximum (#MAX) gemeten temperatuur
  • De gele lijn toont de gemiddelde (#AVG) waarde
  • De gele lijn toont de minimum (#MIN) gemeten temperatuur

Hoe kan ik aggregatiefuncties gebruiken in mijn widgets?

Bij het instellen van uw widget, kunt u een maximum kiezen voor de datapunten die getoond worden:

Datapunten zijn de waarden die de sensor naar het portaal zendt. Na verloop van tijd worden deze waarden gecomprimeerd voor een duidelijk overzicht. De compressie van de datapunten wordt geregeld door de instelling ‘Max Datapunten‘. Hoe hoger het maximum dat u instelt, hoe meer punten er op uw Widget getoond zullen worden en hoe minder ze gecomprimeerd zullen worden.

Bijvoorbeeld:

  • Een kolomdiagram met max datapunten ingesteld op 100:
    Dezelfde grafiek met max datapunten ingesteld op 20:

Bij het comprimeren van meerdere sensorwaarden wordt de waarde die in de Widget wordt getoond, bepaald door de Aggregaatfunctie.

Als u geen Aggregatie selecteert, wordt deze standaard ingesteld op LAST.

Vragen of opmerkingen

Als bepaalde informatie in deze handleiding ontbreekt, onvolledig of onjuist is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via dit artikel. Wij helpen u graag met verdere uitleg!

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Ondersteuning nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen nood we zijn er om te helpen!
Vraag om Hulp